Regulamin – Maraton Roztoczański

REGULAMIN

Maraton Roztoczański Lubaczów – Horyniec Zdrój | 29 maja 2016 r.

I. ORGANIZATORZY

1. Organizator

Organizatorami V Maratonu Roztoczańskiego są Urząd Miasta Lubaczów oraz Urząd Gminy Horyniec-Zdrój.

2. Współorganizator

Współorganizatorem zawodów są Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Urząd Gminy Lubaczów.

3. Instytucje i organizacje wspierające

Organizatorów wspierają: Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu Zdrój, Stowarzyszenie „Rogatka”, Biegomania Lubaczów, Akademia Sportu w Lubaczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.

II. PATRONAT HONOROWY

Minister Sportu i Turystyki
Pan Witold Bańka

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Pan Władysław Ortyl

Wojewoda Podkarpacki
Pani Ewa Leniart

Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lubaczowie
Pan Robert Banaś

Senator RP
Pan Mieczysław Golba

Poseł na Sejm RP
Pani Anna Shmidt-Rodziewicz
Pan Andrzej Matusiewicz
Pan Mieczysław Kasprzak
Pan Marek Rząsa

III. PATRONAT MEDIALNY

TVP Lublin

TVP Rzeszów

Radio Lublin

Polskie Radio Rzeszów

Katolickie Radio Zamość

Życie Podkarpackie

Gazeta codzienna „Nowiny”

ELUBACZOW.COM

LUBACZOW.PL

IV. TERMIN, MIEJSCE I TRASA

1. Termin
 1. Maraton oraz Sztafeta odbędą się 29 maja 2016 r.
 2. Start biegów rozpocznie się o godzinie 9:00.
2. Miejsce
 1. Start biegów rozpocznie się z Rynku Miejskiego w Lubaczowie.
 2. Biegi zakończą się w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju.
3. Trasa
 1. Długość trasy obu biegów jest równa i wynosi 42 km.
 2. Limit czasu biegu wynosi 6 godzin.
 3. Trasa biegów przebiega po różnych rodzajach nawierzchni:
 • 38 km – nawierzchni asfaltowej,
 • 5 km – nawierzchnia twardą nieulepszoną.
 1. Zawodników uczestniczących w Sztafecie pokonuje dystans o długości 10,5 km.
 2. Na trasie punkty nawadniające i odżywcze rozmieszczone będą co 5 km.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Informacje ogólne:
 1. Prawo startu w Maratonie oraz Sztafecie mają osoby, które do dnia 28 maja 2016 roku ukończyły 18 lat.

 2. W Biegu mogą wziąć udział osoby, które do 16 maja 2016 roku zarejestrowały się na stronie www.maratony.lubaczow.pl (http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z160529).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wniesienie opłaty startowej.

 4. Zawodnicy V Maratonu Roztoczańskiego mogą być losowo poddani badaniu antydopingowemu.

 5. Odmowa zawodnika poddania się badaniom antydopingowym jest równoznaczna z pozytywnym wynikiem kontroli oraz dyskwalifikacją zawodnika.

2. Opłata startowa
 1. Opata startowa jest stała przez cały okres trwania zapisów oraz w Biurze Zawodów.
 2. Kwota opłaty startowej dla zawodnika uczestniczącego w Maratonie – 60 złotych.
 3. Opłata startowa dla zawodnika uczestniczącego w Sztafecie – 50 zł.
 4. Drużyna 4-osobowa uczestnicząca w Sztafecie może dokonać wpłaty z jednego rachunku bankowego na kwotę 200 złotych w tytule przelewu muszą znajdować się imiona i nazwiska uczestników.
 5. Opłatę startową należy uiścić na konto Stowarzyszenia do 16 maja 2016 r. Lub bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniach 28 maja 2016 r., w godzinach 15:00 do 19:00 oraz 29 maja 2016 r., w godzinach od 6:00 do 8:00.
 6. Wpłata jest potwierdzeniem uczestnictwa!
 7. Opłatę startową do dnia 16 maja 2016 r. należy wpłacać na konto:

Odbiorca:

Stowarzyszenie „Rogatka”
Numer:

05 9101 0003 2011 0011 2370 0001

W tytule wpłaty wpisujemy:

 • Maraton Roztoczański 2016 (dla osób uczestniczących w Maratonie);

 • Imię i Nazwisko (dla osób uczestniczących w Sztafecie).

3. Biuro Maratonu

Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26 | 37-600 Lubaczów
tel.: +48 16 632 80 10 – wew. 54 | kom.: +48 883 233 236 | e-mail: d.pilip@um.lubaczow.pl

4. Biuro zawodów

Gminnym Ośrodku Kultury
Jana III Sobieskiego 4 | 37-620 Horyniec Zdrój
tel.: +48 16 631 31 05

Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 28 maja od godz. 15:00 do 19:00 oraz w niedzielę 29 maja od godz. 6:00 do 8:00.

5. Pakiety Startowe
 1. W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe.
 2. W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymują:
 • Koszulka techniczna maratonu,
 • nr startowy z agrafkami,
 • worki na duży/mały depozyt,
 • woda i napój izotoniczny,
 • batonik/owoce,
 • medal na mecie,
 • bloczek żywnościowy,
 • upominek od organizatorów.
6. Oświadczenie

Zawodnicy obowiązkowo wypełniają „Oświadczenie” z własnoręcznym podpisem, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu i startują na własną odpowiedzialność. Dokument dostępny będzie w Biurze Zawodów.

7. Depozyt

Zawodnicy rzeczy osobiste będą mogli oddać do depozytu (w wyznaczonym miejscu) zapakowane w workach z naklejonymi numerami startowymi do godziny 8:00. Zawodnicy otrzymają również małe worki na depozyt pozostawiony na linii startu w Lubaczowie. Depozyt z linii startu zostanie przekazany na linię mety w Horyńcu-Zdrój.

VI. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW MARATONU

1. Nagrody
 1. Na mecie każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal w nastepująćych kategoriach:
 • dla najlepszego zawodnika powiatu lubaczowskiego,
 • dla najlepszej zawodniczki powiatu lubaczowskiego,
 • dla najmłodszego uczestnika Maratonu z powiatu lubaczowskiego,
 • dla najmłodszej (K) uczestniczki Maratonu,
 • dla najmłodszego (M) uczestnika Maratonu,
 • dla najstarszej (K) uczestniczniki Maratonu,
 • dla najstarszego (M) uczestnika maratonu.
 1. W klasyfikacji generalnej:
 • mężczyźni miejsca I – III nagrody rzeczowe, puchary,
 • kobiety miejsca I – III nagrody rzeczowe, puchary.
 1. W kategoriach wiekowych (kobiety i mężczyźni):
 • 18 – 29 lat,
 • 30 – 39 lat,
 • 40 – 49 lat,
 • 50 – 59 lat,
 • 60+.
2. Informacje dodatkowe
 1. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I – III w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 2. Wśród wszystkich uczestników maratonu będą rozlosowane nagrody niespodzianki.
 3. Dla najliczniejszej zorganizowanej grupy biegowej przewidziana będzie nagroda niespodzianka.
 4. Jeżeli w danej grupie wiekowej udział weźmie mniej niż 5 osób, zostaną one włączone do innej grupy.
 5. W sztafecie prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna.
 6. Zespoły biorące udział w Sztafecie, które zajmą I, II i III miejsce zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami, pucharami i drobnymi upominkami.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia:
 1. Bezpłatny transport uczestników Maratonu i Sztafety z Horyńca-Zdroju (odjazd autokarów z Parku Zdrojowego o godzinie 8:00) do Lubaczowa na linię startu (uczestnicy Maratonu i Sztafety do Biura Zawodów w Horyńcu-Zdrój zobowiązani są dojechać swoim środkiem transportu).

 2. Bezpłatny nocleg w hali sportowej w Zespole Szkół w Horyńcu Zdrój – karimata, śpiwór we własnym zakresie.

 3. Udostępnienie natrysków dla uczestników po zakończonym biegu.

 4. Punkty masażu.

 5. Opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.

 6. Bony żywieniowe po zakończonym biegu.

2. Pozostałe informacje:
 1. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.

 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

 3. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Stowarzyszenia „Rogatka”. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 4. Możliwość rezerwacji płatnych miejsc noclegowych w Horyńcu-Zdrój – koszt po stronie zawodników.

 5. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
  i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

 7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

 9. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

3. Informacje kontaktowe:

Koordynator Maratonu

Daniel Pilip
Inspektor w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
tel. +48 16 6328010 – wew. 54 | +48 883 233 236 | d.pilip@um.lubaczow.pl

Stanisław Ważny
Maratończyk – osoba wydelegowana przez Organizatora do kontaktów technicznych z biegaczami
tel. +48 889 168 321

Szczegóły organizacyjne V Maratonu Roztoczańskiego znaleźć można się na stronach:
www.maratony.lubaczow.pl | www.maratonypolskie.pl | www.pomiar-czasu.pl