trasa maratonu przewyższenia

Charakterystyka trasy

Najniższy punkt trasy – 208 m.n.p.m. (4,2 km)
Najwyższy punkt trasy – 276 m.n.p.m. (36,6 km)
Różnica poziomów – 68 metrów

Start – 214 m.n.p.m.
Meta – 245 m.n.p.m.
Różnica poziomów – 38 metrów